רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J17.4 + T-S 10J10.9

מכתב T-S 13J17.4 + T-S 10J10.9
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #123
  • #138
 4. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה