רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J17.3

מכתב T-S 13J17.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #181
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 36, no. 4 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 366-395.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 372-374
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה