רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J15.5

מכתב T-S 13J15.5
 1. ציטוט
  משה גיל and Ethel Broido, A History of Palestine, 634–1099 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
  לדיון ראה
  • 235
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 4. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #514
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה