רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: CUL Or.1081 J44

Credit instrument or private receipt CUL Or.1081 J44
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה41ה