מכתב: Moss. IV,37.2

מכתב Moss. IV,37.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter fragment in Judaeo-Arabic, discussing various garments and textiles.

Moss. IV,37.2 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. פאני . א . . ת פי מנאדמתהא [
  2. תוב אביץ מדהב כצי בקטעה ומנדיל מדהב בתלתה [
  3. וצפין וטרפאניה ובהרמאנה כצרא מן אלמנאדיל אלכאץ
  4. לפאפה דביקי מן לפאיף אלממלכה אלעאליה ושראביה כאץ בתלתה
  5. ]קטע גריבה אלמחאל ודלך גמיע קליל פי חקהא חקי מלא(?)
  6. ]אגה בה מתלהא ועבדהא מעול עלי אן ימשי עלי אלגמאעה
  7. פי אלתפריד ויחצל מנהם מא תטיק אליה קדרתה ואמא מא
  8. כצני אנא פאנא מה . . אליה ומעול עליה פענד נגאז מא אשרעת
  9. ] לל [. . . . . . .] מע מא יתוגה אלי [. . . . . . .]ל . לחצרתה

תרגום

Moss. IV,37.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. IV,37.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.