רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J13.6

מכתב T-S 13J13.6
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition