רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/31

מכתב Bodl. MS heb. c 28/31
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • ח66
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #2, pp. 240-247
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  משה גיל and Ezra Fleischer, יהודה הלוי ובני חוגו‎ (in Hebrew) (Jerusalem: ha-Igud ha-ʻolami le-madaʻe ha-Yahadut, 2001).
  למהדורה ראה
  • p. 21