רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS 321.12

מסמך משפטי T-S NS 321.12
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז19
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה