רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Sassoon 526

רשימה או טבלה Sassoon 526
  1. ציטוט
    משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #009
    • #009