רשימה או טבלה: Sassoon 526

רשימה או טבלה Sassoon 526

תגים

תיאור

Genealogical list of Elʿazar b. Shelomo ha-Kohen.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. אלעזר הכהן ביר שלמה
 2. הכהן הראש סגן הכהנים
 3. המעולה בישיבה ביר
 4. יהוסף הכהן הצדיק גאון
 5. בן שלמה גאון נין יהוסף הכהן
 6. בית דין כהן צדק נכד אהרן
 7. הכהן הראש קדוש יי זקל

margin:

 1. בן מרדכי
 2. כהנא רבא בן מנחם
 3. ראש הישיבה [שלגולה בן שלמה ראש הישיב]ה
 4. שלגולה בן אליהו הכהן ראש
 5. הישיבה שלגולה זקל

תרגום