רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J24.4

מכתב T-S 10J24.4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח83
  • ח83
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #53, pp. 475-479
  • Doc. #53, pp. 475-479
 4. ציטוט
  משה גיל and Ezra Fleischer, יהודה הלוי ובני חוגו‎ (in Hebrew) (Jerusalem: ha-Igud ha-ʻolami le-madaʻe ha-Yahadut, 2001).
  למהדורה ראה
  • Doc. #54