רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J14.1

מכתב T-S 13J14.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • ח81