רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 18.33

מכתב ENA NS 18.33
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח75
 3. ציטוט
  Raymond P. Scheindlin, The Song of the Distant Dove: Judah Halevi's Pilgrimage (Oxford: Oxford University Press, 2008).
  כולל digital translation
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה
 5. ציטוט
  משה גיל and Ezra Fleischer, יהודה הלוי ובני חוגו‎ (in Hebrew) (Jerusalem: ha-Igud ha-ʻolami le-madaʻe ha-Yahadut, 2001).
  למהדורה ראה
  • Doc. #41, 427-429
 6. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation