מכתב: T-S 10J9.27

מכתב T-S 10J9.27

תגים

תיאור

ח69 מכתב מאת יחזקאל אל אחיו חלפון קַלְיוּבּ, יום שני ג' באייר, שהוא יום 22 באפריל 1140 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20.5 x 20.7 ס"מ. נייר ממשלתי פסול, שמעט מן המקור שיצא ממשרד ממשלתי כלשהו, הכתוב באותיות ערביות מהודרות, נראה עתה בע"ב. כיוצא בזה בתעודה ח63, ח68. הפינה התחתונה השמאלית של הנייר נקרעה לפני כתיבת המכתב, שהוא שלם למעט מילים אחדות בשוליים. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 416–419. יחזקאל כתב מכתב זה לאחיו חלפון השוהה באלכסנדריה. עבר יותר מחודש מאז כתיבת תעודה ח68. בינתיים ביקר יחזקאל אצל חלפון באלכסנדריה. הוא רצה אף להתעכב שם ולעשות את הפסח בחבורתו, אולם חלפון הורה לו לחזור לביתו לחג, וכרגיל סר יחזקאל למרותו של אחיו הגדול. במכתב ידיעות קצרות וסתומות בענייני מסחר, לרבות התביעה על עסקה לא מוצלחת בגבינה, חשבון חובות וזכויות בין שני האחים ומפגש עם אבן אלאַמְשַׁאטִי. יחזקאל שאל את חלפון אם הוא מתכוון להישאר באלכסנדריה גם לחג השבועות, והיה מוכן לנסוע אליו לעשות עמו את החג, אף על פי שהזמן כבר דוחק. יחזקאל אף שלח ברכות לבנו אבו אלפַ̇כְר.

T-S 10J9.27 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. קד עלם אללה תבארך ותעאלי מא ענדי מן אלוחשה ואלשוק אלי
 2. מולאי אלאך אלנביל אלכרים אלפא̇צל אחיאה אללה וגעלני פדאה מן גמיע
 3. אלאסוא ומא אסתוחשת לה פי הדא אלמועד אלשריף ה̇ק ב̇ר ̇ה
 4. יזכיה שנים רבות ששְ ושמח לחזות בנועם ૮ ולבקר בהיכלו
 5. ותוגהת מן ענדה וכצמת רוחי ובלגתה גר̇צה לכן אלחמד ללה
 6. אנני ליס קלת לה שי אלא וצח לה ומן חית פארקתה לם יצל לי מנה כבר
 7. ווצל אלגריב אלדי כאן מעייד ענדה ואלשיך אבי אלחסין אבן כליף
 8. ולם יצל לי כתאב ואשגל דלך קלבי וכנת קד כתבת אעלמתה
 9. באנני אדכל אלי מצר וקד דכלת ואגתמעת באלוכיל וסאלתה
 10. וגמעת בינה ובין אבן אלאמשאטי ואועדה אלרגל באנה יופיה
 11. ודכר לי אבן אלאמשאטי באנה קד וכّל אכוה פי טלב אלכהן ועזّ דלך
 12. עלי וקד סאלתה באן יכתב יסתוקפה ענה ואמא ביאעין אלגבן
 13. אללה יעלם באנני עברת עלי דכאנהם קאמו לחקוני הרבת
 14. מנהם לכאנני אנא אלמטלוב וכאן קד ̇צאק עלי אלוקת וכרת
 15. אלמחאכמה אלי אלאסבוע אלדאכל ואנא אעלם באנה יסתחי מנהםה
 16. לכן אללה יעלם מא אבקי מגהוד פי אלכלאץ ואמתנע מנה וקד
 17. אסתלפת אללה יעלם תמאניה דנאניר ודפעתהא למוצלה
 18. אלשיך אבי אלחסן ולי ענדה דינאר קדים יציר אלגמלה תסעה
 19. יתבקא לה כמסה וקד סאלתה פי אלמהלה אלי חין דכולי עלי
 20. אנני ליס אדכל חתי יצלני כתאבה במא אעתמדה פאן אמרני
 21. באלאנחדאר אלי ענדה אנחדרת ואן כאן פי נפסה יעייד
 22. אלמועד אלאכר באלאסכנדריה יעלמני ואן
 23. אשתהא א̇צאיק אנא אלוקת
 24. ואגי אעייד ענדה
 25. פיעלמני ואן

Right Margin

(1) אמרני (2) באלגלוס מכאנִ[י] (3) אלי מא יען לה (4) יעלמני סאלתה באללה (5) איש מא כאן פי נפסה (6) יעלמני מולאי מכצוץ (7) באלסלאם וולדי אבו אלפכר (8) באלסלאם ועקב שלום (9) יום אלאתנין תאלת (10) אייר ועקב שלום (11) וקד כנת ארסלת (12) למולאי עלי יד (13) רגל יקא7 יערף (14) באלשיך אבי אלפ̇צל (15) אבן אלכלחה8 אן (16) וצלת אוצלהא (17) ללשיך אבי אלפ̇צל (18) ידפעהא לצאחב (19) אל̇גבן אלרומי פקד (20) [כ]תִבִת9 לה באנני (21) אנפדהא לה (22) [...] אלצִגִ[י]ר10 (23) [...] אייאם פלא11 (24) יוכ[ר ביום] ענה12

Top Margin

 1. [...]
 2. בוצולהא
 3. וכבר
 4. אלחמיר

תרגום

T-S 10J9.27 1v

1v

Verso

 1. הדרת אחי וגבירי ובבת עיני רבנו חלפון הלוי [אחיו הנכ]סף ליקרו
 2. החכם והנבון נטרוהי מן שמיא בר כבוד יחזקאל לוי
 3. אבא מרי נתנאל החסיד ז̇כ ל̇ב אלדמיאטי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J9.27: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.