רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: PER H 89

מסמך משפטי PER H 89
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Gershon Weiss, "Legal Documents Written by the Court Clerk Halfon Ben Manasse (Dated 1100-1138)" (PhD diss., n.p., 1970).
  למהדורה ראה
  • Doc. 13
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "צוואות ממצרים מתקופת הגניזה‎" (in Hebrew), Sefunot‎ 8 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1964), 105-126.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • pp. 119-121