מכתב: JRL Series A 635

מכתב JRL Series A 635

תגים

תיאור

מכתב מאת יוסף אל חלפון עדן ד16. JRL A 635 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 12.6 x 6.7 ס"מ. זהו קטע קטן מתחילת מכתב נוסף שכתב הסוחר העדני, יוסף בן אברהם, אל אבו סַעִיד אחד, וסביר לשער, כפי ששיער גויטיין, שהכוונה לאבו סַעִיד חלפון הלוי בר נתנאל. מגוף המכתב שרד אך מעט משיר עברי מסולסל לכבוד הנמען. נוסח הכתובת שבערבית דומה לזה המצוי באיגרות התימניות שנשלחו להודו, ויש להניח אפוא שהמכתב נשלח אל חלפון בזמן שהותו שם.

JRL Series A 635 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  1. [...]שִמִרִ[ ] וישועות קרובות ממהרים
  2. [...]שִמִחִוִתִ וגילות ושירים עם שאר כל הברכות האמורות
  3. [בעשרים וארבעה ס]פִרים יובלו יוכללו על ראש שרינו ואדירינו אהובי[נו]
  4. [...]נִו ומשוש לבינו בבת אישונינו וצבי עדיינו אבו סעידִ
  5. [... החכ]ם והנבון ציץ הת[ב]ונות פרח השרים שושנת
  6. [...]אי עִליִ [...]מקדשוִ [מו]שיעו גִזִעִ[...]

תרגום

JRL Series A 635 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

Verso

[اﺑ]و سعيد بنالشيخ عبده يوسف بن ابراهيم الاﺳرائيلي

[... دمياط]ﻲ الاسرائيلي

Margin

[ש]לום לך מכל [...]

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series A 635: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0