רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.54.39

מכתב T-S Ar.54.39
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח6
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation