מכתב: T-S Ar.54.39

מכתב T-S Ar.54.39

תגים

תיאור

רשימות של חלפון ובהן הוראות על מחלוקת ה'רשות' בתימן עדן, שנת 1131 לערך מסמך זה הוא טיוטה, וליתר דיוק רשימות חלקיות שכתב חלפון לעצמו, ועל פיהן, מן הסתם, התכוון לכתוב מכתב ובו הוראות מסודרות לפלוני. התעודה מתחילה באמצע המשפט, והיה בוודאי לפחות דף אחד לפניה שלא נשתמר. הכתב קשה לפענוח (ולתרגום), ומַקשים יותר להבנת העניינים קיטועם של הדברים והסגנון הסתום והחתום. בחלקה הראשון של התעודה חלפון מתאר את התעניינותו של מַ̇צְמוּן בן חַסַן או שליחו במכתבים שהגיעו, וכן נזכר עניין של מסירת מכתבים אחרים. נזכר בן ̇גֻמַיהִר (̇גַמַאהִר) (שורה 25), שכידוע מתעודה ח7, ח8, ח10, התנגד להזכרת 'רשותו' של מצליח בתפילה. הנימה הכללית של הרשימות הללו מצביעה על כך שנכתבו בשלב מוקדם יותר של הפרשה מזה הידוע מן התעודות הקודמות. סימן לכך ספקו של חלפון אם ישוב למצרים או ייסע להודו (שורה 35–36). ייתכן שהוא מספר על מה שאירע בלילה שלאחר יום הגעת הזרים לעדן (שורה 24–25). מכתבו של ר' יעקב, הנזכר בשורה 7, הוא כנראה אחד ממכתביו של יעקב בן סַלִים הנזכרים בתעודה ח5, שורה 14 ואילך, ומתברר, אם כן, שתעודה ח6 נכתבה לאחר ח5. מעל התעודה שני רישומים, הראשון בן ארבע שורות והשני בן שלוש שורות, כתובים ערבית באותיות ערביות, ושניהם נמחקו בקווים. למעט המובאה שלהלן לא העתקתי כאן את הרישומים הללו, כי קשה לפענח אותם וכפי הנראה, אין כל קשר ביניהם לעניינים הנידונים בגוף התעודה. הרישומים עוסקים במשלוח (של חצי מַןّّّ אמלג'1 שמחירו צוין כנראה במספרים קופטיים) אל השי̇ך בּוּ אלחַסַן בן עַלִי אלעַטַّאר (הבַּשָּׂם), ש'הוחזר', היינו נשלח למצרים (השווה שורה 35) בידי 'אלמתסוק אלגריב' (הקניין הזר) מקהיר.2 מניח אני שחלפון כתב את הרישומים הללו, ובהם ציין משלוחים ששלח למצרים. הפענוח מסופק בחלק גדול מהכתוב. אולם בשורה השנייה–השלישית של הרישום הראשון, ללא נקודות מבחינות, כתוב, כפי הנראה (את הרוב פענח גויטיין): على تأريخ الأحد خامس وعشرين جمادى الاخر, היינו 'בתאריך יום ראשון, כ"ה ב̇גֻמַאדַא השני'. סביר להניח שהתעודה המתפרסמת להלן נכתבה זמן לא רב לאחר כתיבת הרישומים ההם, ומכאן היה אפשר לצפות שנמצא בתאריך הנזכר סימן מובהק לתאריך הפרשה בתימן שתעודה ח5–10 עוסקים בה, אם אמנם היא קרתה בשנה אחת ולא בכמה שנים. יש עוד לציין שמחלוקת הזכרת הרשות בתפילה אירעה, כזכור, לפני הפסח ובזמנו, ושלרוב היהודים הזרים, לרבות חלפון, נודע על כך בשעת בואם לעדן, כנראה בסוף חודש ניסן (ראה תעודה ח8, שורה 6, בהערה). ברם, אף על פי שצוינו בתאריך הערבי יום בשבוע ובחודש, אי אפשר לקבוע בוודאות את השנה או את השנים שבהן ייתכן בדיוק הצירוף הנזכר בשנות השלושים הראשונות של המאה השתים עשרה, שהן הזמן הסביר לאירועים. זאת כיוון שהחודש המוסלמי נקבע על פי ראיית הירח,3 ותיתכן סטייה של יום אחד לכאן ולכאן מן היום הרשום בלוחות, כלומר שיש להביא בחשבון שבלוח רשום שכ"ה ב̇גֻמַאדַא השני חל ביום שבת (אך לא סביר שיצא המשלוח בשבת), ביום ראשון או ביום שני. בדקתי את העניין לפי ארבעה לוחות, וגם ביניהם אין התאמה גמורה. מסיבות שונות השנה הסבירה ביותר הבאה בחשבון היא שנת 1131, כאשר חל היום ההוא בכ"ה באייר לפי הלוח העברי.4

T-S Ar.54.39 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Verso, left

 1. אלי חאלהא תום מן אול
 2. אלדכול יקצד אלמגאלטה
 3. פי כתב אלגמיע ויקאל
 4. אן מא וצל מעי כתאב
 5. בל הי תצל מע ̇גירי
 6. חתי כתב יוסף וכלף
 7. ואלגמיע וכתאב ̇ר יעקב
 8. אי̇צא ען אמרה אן כאן
 9. תם שעת גמ[יעהם]

(continued on recto, right)

Verso, right

 1. ואי̇צא חאגהִ
 2. בכמסִה עִ[שר] דינר
 3. מלכי לולו וִ[...]ל
 4. ללתכליל אן חִ[צל]
 5. וכאן רכיץ ואלא [תרך]
 6. ואי̇צא תחציל עבדִ ל[ר]ייס
 7. אמא צגיר מליח או
 8. בִרדיג ̇גייד אמא [...]
 9. [..]הדיה ענד אלפדאִ
 10. מן בעץ אל̇גדִ[ל]אִת איצא
 11. יחצל לה מן מ̇צמון
 12. פץ מליח ויכון גאיה
 13. ואלא תרך

(end)

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Verso, left

 1. according to his situation. Also, from the beginning
 2. after their/our arrival (in Aden), his intent was to deceive
 3. regarding everyone's letters. And it may be said
 4. that I did not bring a letter.
 5. Rather, someone else is bringing them,
 6. even the letters of Yosef and Khalaf
 7. and everyone (else), and R. Yaʿaqov's letter
 8. as well, as he ordered, if there was one.
 9. Then they all dispersed.

(continued on recto, right)

Verso, right

 1. Also, he wanted
 2. fifteen Malikī
 3. dīnārs, pearls and [...]l
 4. to pierce, if it can be d[one] 
 5. inexpensively. If not, [let it go].
 6. Also, buy a slave for the [R]ayyis,
 7. whether a young, pleasant one or
 8. a good
 9. [ . . ] at the time of redemption
 10. from one of the bat[t]les (?). In addition,
 11. a precious stone should arrive from Maḍmūn
 12. for the purposes of a ring,
 13. If not, let it go.

(end)

T-S Ar.54.39 1r

1r

Recto, right

 1. ואן דפע למ̇צמון ולו כתאב
 2. ואחד יקצד אן ידפע
 3. כתאב ̇ר יעק[ב ע]ן אמר
 4. מ̇צמון וראיה וכדלך
 5. כתב אלגמאעה ואן יחִצל
 6. מן ברא שיّ ען אמרה
 7. ויחרץ כל אלחרץ פי אלשלום
 8. בינהם וכדלך אלאתנין
 9. יקצד אלצפח ענהם
 10. וימינהם ועדרהם
 11. יכתב מח̇צר באלחאל
 12. ובאלצפח ענהם ויחרִץ
 13. אן יוכד כט מ̇צמון בידה
 14. פי אן יُסאל פיהם ויבאדר
 15. בדלך גמיעה תאני לילהִ
 16. אלדכול וכתאב בן גמיהר
 17. אן אחו̇גת אל̇צרורה אליה
 18. ואלא תרך וכתאב אכר
 19. יצל ליוסף מע אלפתיחי

(continued on recto, left)

Recto, left

 1. מע כתב אלנזר מע
 2. מתאע [בו] סעיד
 3. ויח[רץ] פי מא יתחצל
 4. אִלי [אלרי]יס אמא ב̇צאעה
 5. [או ד]נאניר תסמיה פי
 6. [אלא]גִתמאע ויכון בכוני
 7. אמא אן עדת או סאפרת
 8. [אלי] אלהנד והו ען אמרה
 9. בעד כתב כתאב יעלמה
 10. במא חצל ובמא ̇גרא
 11. ואמא מא חצל ללנזר
 12. פירסל אליה מע תקהִ
 13. וכדלך כתב אלרייס אן
 14. קדר עלי גוי יוצלהא
 15. ואלא תכון מע טייّ
 16. כתבי אלי אכי ויוצא
 17. אן לא יקף עליהא אלא
 18. הו

(continued on verso, right)

Recto, right

 1. If even one letter is delivered to Maḍmūn,
 2. he will try to deliver
 3. the letter of Rabbi Yaʿaqov letter according to Maḍmūn's
 4. order and decision, as well as
 5. the letters of the entire group, even if something arrives
 6. from elsewhere, on his order,
 7. and he will endeavor as much as possible to make *peace*
 8. between them. Thus will both of them
 9. aim to forgive,
 10. take an oath and apologize.
 11. He will write a testimony about the situation
 12. and (about) forgiving them. He will endeavor
 13. to get Maḍmūn to sign with his own hand
 14. if he is asked about them. He will hurry to 
 15. it all, the night after
 16. he arrives. Ibn Jamāhir's letter,
 17. if it is necessary,
 18. and (even) if it isn't, should be put aside. Another letter
 19. will reach Yosef in the hands of al-Futīḥī

(continued on recto, left)

Recto, left

 1. with the letters of the Nezer with
 2. goods from [Bū] Saʿīd.
 3. He will try to do what [the ray]yis deserves. 
 4. As for the goods
 5. [or m]oney of a refund during
 6. [the g]athering — and it will take place with me present,
 7. whether I go back to Egypt or whether I go
 8. [to] India — according to his opinion,
 9. after writing a letter informing him
 10. of what was concluded and what happened.
 11. As for what happened to the Nezer,
 12. it will be sent to him with a trustworthy person
 13. along with the letters of the rayyis, f 
 14. you can find a gentile to bring them,
 15. If not, they will be enclosed in
 16. my letters to my brother. He must be instructed
 17. that no one must read them except for
 18. him. 

(continued on verso, right)

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.54.39: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.