רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J214

מכתב CUL Or.1080 J214
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, handwritten texts.
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה