מכתב: CUL Or.1080 J214

מכתב CUL Or.1080 J214

תגים

תיאור

Letter fragment from Shabbetay b. Avraham he-Ḥaver (the judge of Minyat Zifta, active 1135–78) to Natan b. Shemuel he-Ḥaver. This is the upper margin and the address only. Shabbetay includes a wish for Natan’s recovery in the address and reports that he was ill himself—with a bone in his leg that had not been set properly—and apologizes for not presenting himself. He had not come to Fustat for five months. Information from Goitein’s note cards and Med Soc II, 44. See also card #27137.

CUL Or.1080 J214 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, handwritten texts.

Recto:

 1. ואנא מריץ לאן כאן קד בקי פי רגלי
 2. עצם כרג בעד אן שדת עליה
 3. וקאסית מא הקבה עאלמה
 4. וללה אלחמד עלי חמיד אלעאקבה
 5. חצרתהא מכדומה באתם
 6. סלאם וגמיע מן ענדי יכצו מן
 7. תחוטה ענאיתהא באתם סלאם
 8. . . . . שלום
 9. אבסט עדרי מן כתבתה ואנא
 10. פי אלוגוד(?) לעלי אפיק ואכדמהא
 11. וחק פצלהא כמסה שהור מא דכלת
 12. מצר אלא מן חאל אלי חאל
 13. הקבה ירד אלעאקבה לכיר ושלום

תרגום

CUL Or.1080 J214 1r

1r

Recto, right margin, perpendicular to main text:

 1. בשמ רחמ

Recto, right margin, upside down relative to main text:

 1. בלי [
 2. הד [
 3. וכ [
 4. ואל [

Verso:

 1. הדרת כגק מ[רנ]ו ורבנו נתן החבר המעולה נזר החברים עבד אחסאנה(?) [
 2. החכם והנבון ישלים אלהינו רפואתו בר כגק מרנו ורבנו שבתי ביר אברה[ם
 3. שמואל החבר המעולה הצדיק זל החבר תנצבה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J214: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.