מכתב: Moss. V,369

מכתב Moss. V,369

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Letter from Yosef b. Yeshua from Alexandria, to Yosef b. Ya’aqov b. Awkal, Fustat. The writer describes the situation in Alexandria before the shipping season starts. Writes that there is a large amount of merchants and of merchandise that are about to be shipped. Also mentions the prices in Alexandria. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #187) VMR. CUDL description: Business letter from Joseph b. Yeshuʿa (ישועא) al-Aṭrābulsī in Alexandria to Abū l-Faraj Joseph b. ʿAwkal. (Information from CUDL)

Moss. V,369 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ב‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 1 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1967), 48-77.
 1. כתאבי יא מולאי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך וכבת בדול אעדאך
 2. יום אלגמעה לי' כלון מן טבת ען סלאמה ושוקן אליך גמע אללה ביננא
 3. עלי כיר ובעד מכאתבתי אליך יא מולאי מע עמאר אלפיג בשרח [גמיע
 4. מא יחתאג אליה אקלעת פי יומי הדא אלגרום ואלכיטיה והו יומן [...
 5. אללה עז וגל יצחבהא בסלאמה ויתפצל בסלאמתהא פאדא סאהל אללה
 6. בוצולהא תדפע אלי עלי אלאחו(א)ל אלג' אלדנאיר אגרה אלכ גראב וככאתבני ...]
 7. בסלאמתהא וסלאמה אלמתאע פאני קלבי משגול בדלך אלי אן יצל אליי
 8. כתאב מולאיי ואלמראכב אלסנה באלאסכנדריה פהי כתיר ואלמוסאפרה כלהא מחיירין
 9. זאיד עלי ה אלאף חמל כתיר וקד אצלח מנהא ופרג אצלאחה ג מראכב אלבעשושי
 10. ואבן אבי רנדה ואלגדיד מתאע אבן אלמואז ומרכב בן תוכרת מייל ואצלח
 11. ואללחמי יצלח איצא וששון בלגתה סלאמך וערפתה (מא?) דכרת לה והו בעת

right margin

 1. אלצאבון כד / מן דינר אלי בכ קרט / אסעאר אלאסכנדריה / בעד אקלאע
 2. אלכיטיה אלזית [ ]לאן ינתצר / [וצול] אלמראכב

top margin

 1. אלשמע ? מן יח דינ' אלקנטאר אלי יז אלחריר יג ונצ' אלי

תרגום

Moss. V,369 1v

1v

verso

 1. אל)זפת אלסאיל בדינרין ונצ' אליאבס בג' אלקואלב אלכרואתי בדינרין ונצ' אלקמח אלגדיד ט
 2. ויבה בדינר אלקדים י"א ויבה בדינ' אלסרף ג'ל' ונצ' בלא חבה ואלסלאם אליך ועלי פתיאנך
 3. חרסהמא אללה אלסלאם אלכתיר וחסבי תקתי באללה וחדוה ואלסלאם עלי מוסי עבדה

Address, bottom, upside down

 1. אלי מולאי אבו אלפרג יוסף בן יעקוב בן עוכל מן ולייה יוסף בן ישועא אלאטראבלסי
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה בלג תוגר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. V,369: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.