רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Moss. Ia,26.1

רשימה או טבלה Moss. Ia,26.1
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 466-467