רשימה או טבלה: Moss. Ia,26.1

רשימה או טבלה Moss. Ia,26.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

List of deceased persons. Names include Shemuel ha-Dayyan, Elazar ha-Dayyan, Shela ha-Zaqen, ʿAmram ha-Zaqen.

Moss. Ia,26.1 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

Recto

  1. כבוד גק
  2. מרינו ורבינו זכי הדין המפלא בית דין הגון זל
  3. וחמודו כגק מרינו ורבינו שמואל הדין וכל
  4. וחמוד{ו} כגק מרינו ורבנו אלעזר הדין וכל
  5. ועוד זכרן ט ונ נפ לז המ המיוחסות עד כגק
  6. מ ור שלמה הזקן הנ זל וחמוד זכר צדיק לב
  7. וחמודו זכר צדיק לברכה ז כגק מ ור עמרם
  8. הזקן החסיד בעודו זל וח מ ור נדיב והשושן

תרגום

Moss. Ia,26.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. Ia,26.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.