רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: CUL Add.3336

מסמך שלטוני CUL Add.3336
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Tamer el-Leithy, Marina Rustow and Naïm Vanthieghem, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    לdigital edition, מהדורה ראה