מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,197.1

מכתב Moss. II,197.1