רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J384 + T-S AS 151.33

מכתב T-S NS J384 + T-S AS 151.33
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה