רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J297b + T-S NS J297a

מסמך משפטי T-S NS J297b + T-S NS J297a
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה