מסמך משפטי: T-S NS J297b

מסמך משפטי T-S NS J297b

תגים

תיאור

Legal document: dissolution of a partnership, concerning a tax farm in al-Maṭariyya.

T-S NS J297b 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S NS J297b 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J297b: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.