רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. II,124.1

מכתב Moss. II,124.1
  1. ציטוט
    Mark Cohen, "קהילת אשקלון בין גאונות ארץ–ישראל לבין ראשות היהודים במצרים‎" (in Hebrew), Shalem‎ 3 (n.p.: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1981), 93-118.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 103-104