מכתב: Moss. II,124.1

מכתב Moss. II,124.1

תגים

תיאור

Fragment of a letter in the hand of Natan ha-Kohen b. Mevorakh concerning the disagreement about the Jewish community's leadership in Ashkelon. Describes how a group of community members appointed a new cantor (hazzan) without the approval of David b. Daniel, the Jews' leader. Avraham b. Ḥalfon b. Nahum, the official hazzan, tried to get to a compromise between both sides but failed. The writer describes that Avraham b. Ḥalfon (Ibrāhīm b. Khalaf) is not accepted by the community, nor even by the leadership in Fustat. The hazzan is not from Ashkelon, but Gaza, and they ask the head of the Jews in Egypt to appoint a new hazzan and leader in Ashkelon. (Information from M. Cohen, Shalem, 3, pp.103-105) VMR

Moss. II,124.1 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, "קהילת אשקלון בין גאונות ארץ–ישראל לבין ראשות היהודים במצרים‎" (in Hebrew), Shalem‎ 3 (n.p.: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1981), 93-118.
 1. .....].ה פ..[...].ואב.[............
 2. אלח]זן ויחתאגו אן יתכפנו [..........
 3. ולואזמה פלמא איסו מנא מא אמכנ[וה מן
 4. אלכניסה בל אקאמו רגל מן אהל גזה א[סמה
 5. אברהים בן כלף ומולאי עארף בה ליס י[ערף
 6. שי באלגמלה ולא יצלח לשי ואתפק ראיה[ם
 7. וכתבו כתאב אלי חצרה סידנא אלנשיא נט[רוהי
 8. מן שמיא ילתמסו מנה חזאן ויערפוה א[נהם
 9. אקאמו מן לא יצלח וה[....] ....מן [......
 10. ואעתזלנא נחן ען אלכנ[י]ס[ה] כל י.[..]..[....
 11. תם א[ן א]לשלום ארתפע מן בינהם ועאדת

(ההמשך קרוע)

תרגום

Moss. II,124.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. II,124.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.