רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. II,154.1

מכתב Moss. II,154.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #177
 3. ציטוט
  [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition