רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 48.6

מכתב ENA NS 48.6
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 100-101
    • pp. 100-101