רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S K25.240.25

מסמך משפטי T-S K25.240.25
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל מהדורה