רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: HUC 1004

רשימה או טבלה HUC 1004
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לדיון ראה
  • vol. 1, p. 36n101;
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • p. 471
  • pp. 470-472