רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: HUC 1003

רשימה או טבלה HUC 1003
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום, דיון ראה
    • pp. 468-470