מכתב: HUC Geniza 17

מכתב HUC Geniza 17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Fragment of an anonymous letter emanating from Babylonian Geonim or members of the schools. The content emphasizes the need of communal leaders and includes biblical citations from Ezra 7.28, Ezekiel 10.11, and Proverbs 16.20. (Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, Vol. 1, Hebrew Union College Press, 1931, 185-6, 194) EMS

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

(Recto)

 1. שרי המלך הגבורים ואני התחזקתי ביד
 2. י'י אלהי עלי ואקבצה מישראל [ר]אשים
 3. לעלות עמי: ולמה נקרא כל אחד
 4. מן הראשים ראש לחמשה ענינים הענין
 5. הראשון כי הוא דומה לראש לגוף וקהלותיו
 6. ומקהלותיו אשר ראש עליהם דומים
 7. לאיבריו לשרתו בכל סבריו וללכת אחריו
 8. אל כל אשר יפנה ככת בלכתם אל ארבעת

תרגום

(verso)

 1. רבעיהם ילכו לא [יס]בו בלכתם כי המקום
 2. אשר [יפנ]ה הראש אחריו ילכו לא יסבו
 3. בלכתם: והענין השני כי כמו שראש בן
 4. אדם המשכיל צפה וספון דעת וחכמה
 5. ואפון בכל אופני חכמה כן ראשי הקהלות
 6. ונגידי המקהלות אשר באמת נקרא ראש
 7. הוא הראוי להיות משכיל ככתו משכיל
 8. על דבר ימצא טוב ובוטח ביי אשריו
 9. והענין השלישי כי הראש הוא הוד קהילותיו

והדר *