רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.29.24

מסמך משפטי T-S Misc.29.24
 1. ציטוט
  Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • Doc. 23
  • Doc. 23
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה