רשומה קשורה ל-מכתב: F 1908.44E

מכתב F 1908.44E
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • pp. 185-6, 194