רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Ar.53.19

מסמך משפטי T-S Ar.53.19
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Athina Pfeiffer, unpublished editions‎ (in Arabic) (in Judaeo-Arabic) (n.p., 2022).
    כולל digital edition