רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 22.24

מכתב ENA NS 22.24
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Tyre-Tripoli-'Arqa: Geniza Documents from the Beginning of the Crusader Period,"Jewish Quarterly Review 66, no. 2 (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1975), 69–88.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 84-85
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה