מכתב: ENA NS 22.24

מכתב ENA NS 22.24

תגים

תיאור

Circular on behalf of a notable from 'Arqa, northern Syria, whose wife and child were held in captivity. On verso blessings on food.

ENA NS 22.24 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, "Tyre-Tripoli-'Arqa: Geniza Documents from the Beginning of the Crusader Period," Jewish Quarterly Review 66, no. 2 (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1975), 69–88.

ENA NS 22, f. 24 ed. Goitein,"Tyre, Tripoli - `Arqa; Geniza documents from the beginnings of the Crusader period", The Jewish Quarterly Review, 66(1975), pp. 84-85, N.T. (pp) Circular on behalf of a notable from `Arqa, northern Syria, whose wife and child were held in captivity.

 1. בשם אל עולם
 2. שלומות עצומות ...ורחמים סמוכות
 3. ...
 4. ...הצלחות...ורוחות...יובלו ימהרו

י י

 1. יתיו (=יאתיו) על ראש כלל הקהלות קהל יי ועמו מטע יי לת[פארת]
 2. אלי (=אילי) הצדק זרע הקדש בני אל חי ישמרם צורם ויברכם יוצרם
 3. ויהיה תמיד בעזרם ויתמיד אורם ואל יכבה נרם
 4. ויעמיד להם ברית אבותם וימלא בטוב משאלותם
 5. אודיע הזקנים הנכבדים כי נושא המכתב הזה מובי[לו
 6. גדול בישראל מן ערקה וגרי עליה }(=tnewrednu eh){ צרות גדולות ומהומות
 7. רבות ונשבו בניו ואשתו ואבד כל אשר לו ונשאר ערום

י

 1. ועריה אני מלאה הלכתי וריקם השיבנו יי ושמע כי ילדיו
 2. ואשתו חיים והלך אחריהם ממקום למקום ולא ראה
 3. זולתי י[ל]ד אחד והאשה והנשארים נהרגו והם תחת
 4. יד איש ערב אותם עד שי.א..ו וקד כאן הדא
 5. אלמדכור מן אנשי חסד וקד תוגה

יטלב רחמי שמים

 1. ורחמי נדיבי עם אלהי אברהם והם בכל עת עושים

י

 1. צדקות כמא (!) פעלות מעה מן אלחסד יי ישלם

י

 1. שכרם כי אל גמולות יי שלם ישלם וצדקה תציל
 2. ממות אלהים ...בסתר פניו (!) ויצילכם מכל

Margin

 1. צרה וצוקה ויגן ואנמ... / יגן עליכם באברתו ויסך לך / יקראני ואענהו וג / בלא ישיבוהו בבוש[ה פנים / לא..ויחיה / בשומ...

תרגום

S. D. Goitein, "Tyre-Tripoli-'Arqa: Geniza Documents from the Beginning of the Crusader Period," Jewish Quarterly Review 66, no. 2 (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1975), 69–88.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. This is to inform the honorable elders that the bearer of this letter

 9. is a prominent personality from ʾArqa who suffered great calamities and

 10. many misfortunes. His children and wife were taken captive and he lost everything he possessed, remaining "naked

 11. and bare." "I went away full, and God has brought me back empty." He learned that his children

 1. and wife were alive. He searched after them from one place to another, but found

 2. only one boy and the wife, while the others had been murdered. The captives are under

 3. the hand of a man who stood security for them until they would be ransomed. This man

 4. was a benefactor to people, and now he travels seeking the mercy of God

 5. and the compassion of "the munificent from the people of the God of Abraham." They do all the time

 6. works of charity with him and deeds of lovingkindness. May God reward them.

 7. "For He is a God of recompense," He will requite. And "almsgiving saves

 8. from death," etc. 

ENA NS 22.24 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 22.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain