רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.40.161

מסמך שלטוני T-S Ar.40.161
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה