רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.30.140

מכתב T-S Ar.30.140
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה