מכתב: ENA NS 19.6

מכתב ENA NS 19.6

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Semah of Ramla to Efrayim b. Shemarya written in his own hand. (Gil) Ca. 1030.

ENA NS 19.6 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA NS 19, f. 6 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.370-371 (Doc. #204), C.B. 01-28-88 (p) Fragment of a letter from Solomon b. Semah of Ramle to Ephraim b. Shemarya written in his own hand. (Gil) Ca. 1030

 1. קד כאן נפדת כתבי עדה אל[י חצרה מולאי אטאל אללה בקאה וכבת]
 2. עדוה מן מודה טוילה וסאל[ת פיהא
 3. וא[י]צא סאלתה פי באב חב אל[
 4. ולם יצלני כבר וארגו לכיר וסל[אמה
 5. עלמת [ו]תחקקת נהוצה כתיר[
 6. ואנא אסאלה חרסה אללה סואל[
 7. ג[ ]באלוצול[
 8. וקאל לה פרג בן עלי ומעה כתא[ב
 9. מא גרי עליה מן אלשידה וקד[
 10. דלך מן אלתגאר פע[ר]פו מן אל[
 11. אכבר והו מ[עקו]ל אלא וקת מע[
 12. ואוביע וארגו אן לא יכון [
 13. דלך ל[ ]ל אלכאלק תע יכון [
 14. חרסה אללה וכתאב סידנא אל[
 15. שצ [ו]סאלה פי דאלך ואנא א[
 16. עדמה ישראל ולא אלאצדק[א
 17. בהא ושלום כבודו יגדל [

תרגום

ENA NS 19.6 2

2

verso

 1. [ אפרים החבר בסג] ביר שמריה המלמד       אהבו שלמה
 2. [ ה]עזתי תנצבה                                            ביר צמח ננ
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 19.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain