מכתב: ENA NS 17.8

מכתב ENA NS 17.8

תגים

תיאור

Letter from the lepers of Tiberias. Fragment. Written by Hillel b. Yoshua. (Gil)

ENA NS 17.8 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA NS 17, f. 8 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.463 (Doc. #256), C.B. 01-11-88 (p) Fragment of a letter from the lepers of Tiberias. Written by Hillel b. Yoshua. (Gil)

  1. שאילה טובה ובקשת רחמים [אנו הצעירים הצעורים המיוסרים]
  2. אשר בשחין מתיסרין ו[בגרב מתחסרים עד שנכלים בבתים]
  3. נאסרים ככלואים וחבושים חת[ומים ממנו חרשים ממנו עיורים]
  4. סומים בכל מיני שחין נמסרים [ובכל אנו אומרים ברוך אדיר]
  5. אדירים שדינו אמת ודבריו [מישרים יתרומם שמו בכל]
  6. הדברים המחייה כל יצורים [בין במתוקים בין במרים]
  7. וכתבינו זה יגיע אל הזקן הנכבד [מיד שלוחנו... בהגיעו]
  8. תעזריהו כמנהגך הטוב וצורי[נו ירצה מעשיך ויכפיל שכרך]
  9. אחיכם הצעירים [גרי רקת]

תרגום

ENA NS 17.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 17.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain