מכתב: ENA NS 17.17

מכתב ENA NS 17.17

תגים

תיאור

Letter (fragment) from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov ha-Ḥaver b. Yosef. Apparently end of 1025 or beginning of 1026.

ENA NS 17.17 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA NS 17, f. 17 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.96 (Doc. #55), C.B. 03-22-88 Fragment of a letter from Solomon b. Judah to Jacob Ha-Haver b. Joseph. Apparently end of 1025 or beginning of 1026. (p)

 1. חילים [עוד] להגבר וברכות לחבר וטובות להצבר ויש[ועות
 2. [ ]נים להסבר וצרים להדבר [
 3. עם מילאוי כל משאל וקווי וסבר [
 4. ליקר פאר כגק מר יעקב החבר אשר [
 5. מדבר ובענוה מתחבר וביראה מתגבר [
 6. וחן ושכל טוב ימציאו במגורו בעין מיש[ר]ים
 7. צעדו באשורו ביר יוסף החסיד בגן עדן מ[דו]רו
 8. מאוהבו ביראת צור וה[ ]ב חקוק [
 9. טורים אלו [
 10. התאב בי[ ] ובקרוא שם
 11. [ ] להתאמץ בתורה
 12. להיעזב השם [ ] החברה לה [ ]

תרגום

ENA NS 17.17 2

2

verso

 1. פאר כגק מר יעקב הקרוי או[הבו בי]ישיבת הצבי
 2. [ ] בקהלו שם להרשם כרבי ישע רב
 3. יוסף ננ
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain