רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J30.7 + T-S NS J614

מסמך משפטי T-S 13J30.7 + T-S NS J614
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Moshe Yagur, "זהות דתית וגבולות קהילתיים בחברת הגניזה (מאות 10–13): גרים, עבדים, מומרים‎" (in Hebrew) (PhD diss., Hebrew University of Jerusalem, 2017).
    כולל digital edition, מהדורה