רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13J2.23

מסמך משפטי T-S 13J2.23
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה