מכתב: ENA 4101.17b

מכתב ENA 4101.17b

תגים

תיאור

Letter from the Yeshiva to the community of Hazor (Caesarea), ca. 1025 (?)

ENA 4101.17b 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום השמ[ים] ט[ו]ב ירושלים לאלפי
 2. פעמים לכלל הקהל הקדוש הדרים
 3. במבצר חצור ישמרם צורם ויעזרם
 4. יוצרם על דבר כבוד שמו נצח
 5. קד תקדם כתאבנא אלי אלגמאעה
 6. ישמרם צורם במא נחן גניין ען אעאדה
 7. מא תצמנה וסבב האדה אלאחרף אן
 8. אתצל בנא אן ולד חלפון אלרמלי שצ
 9. יתקדם נשמת וסביל אלחזן אללוי שצ
 10. יעלם אלע[ז]ר ולד יוסף אהוב הישיבה שצ
 11. ויכון האדא סבת והאדא סבת ליכתרו
 12. טאלבי אלתורה פי ישראל ואדא תפצל
 13. אללה תעאלי עלי ראש הקהל וכבר יוס[ף]
 14. ולדה ותעלם איצא יהתם בה אלחזן
 15. ליכון ימלא מקום אבותיו והמקבה
 16. ירבה עושה רצונו בישראל ושלומכם
 17. אחינו יגדל לעד ושלום ראש הקהל
 18. ובן דודו ואחיו ושלום אהוב הישיבש

תרגום

ENA 4101.17b 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4101.17b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain