רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.59

מכתב ENA 4020.59
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #12, pp. 268-269
 3. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל מהדורה